Tschechische Bibliothek

Autoři: Eckhard THIELE, Hans Dieter ZIMMERMANN

Ocenění:Magnesia Litera » Přínos české literatuře
Ocenění z roku:2008
Pořadí v TOP 12:.

Hlavními iniciátory edice české literatury vydávané v němčině „Tschechische Bibliothek“, která svým rozsahem nemá jinde v zahraničí obdoby, byli bohemista a překladatel Eckhard Thiele a profesor literární vědy Hans Dieter Zimmermann. Díky jejich úsilí bylo v Německu vydáno 33 svazků, které přibližují německým čtenářům díla 213 různých českých autorů. Seznamují s tvorbou historických osobností jako je J. A. Komenský či Jan Hus, dostalo se však i na současné tvůrce – kupříkladu Václava Havla. Překlady děl jsou doplněny o komentáře, které přibližují osobnost autorů a jejich tvorbu zasazují do kontextu doby. Edice začala vycházet v roce 1999 a poslední svazek byl vydán v roce 2007.