Koupit knihu

Vypůjčit knihu

Kniholink - odkazy
na další služby

LibraryThing

Ukradený domov : Jak se žilo na vesnici ve 40. a 50. letech

Autor: Jiří ŠIMON

Ocenění:Magnesia Litera » Cena čtenářů
Ocenění z roku:2009
Pořadí v TOP 12:.

V historii každé rodiny se odrážejí tzv. „velké“ dějiny. Nejinak je tomu i ve vzpomínkové knize Jiřího Šimona, ve které líčí očima malého chlapce osudy selské rodiny ve 40. a 50. letech, kdy ji stihl typický osud „kulaků“ – násilné vystěhování a konfiskace majetku. Nepříliš veselé vyprávění o těžkém životě, chudobě a nejistotě plynoucí z této situace je doplněno četnými humornými postřehy. Vyprávění dodávají neopakovatelnou atmosféru také dobové fotografie ze soukromého archivu autora, rodinná korespondence a nejrůznější zajímavé detaily z tehdejšího venkovského života. Autorem předmluvy ke knize je Arnošt Lustig. Na obálce je zachycen Šimonův rodný statek ve Veselé č. 37, odkud byla rodina v únoru 1953 násilně vystěhována. Po dlouhých 47 letech byl rodině v restituci navrácen.


Ukázka z knihy

Naši si směli pod jejich dohledem vzít při opuštění usedlosti nejnutnější věci osobní potřeby, několik slepic, kozu, nějakou další drůbež a psa, tehdy jsme měli Haryka. Oba rodiče, otec navíc těžce nemocný, byli velmi deprimováni. Naložili nás do malého skříňového náklaďáku s okénkem vzadu a odváželi do neznámé vesnice u České Lípy. Vzpomínám si, že když jsem se vzdaloval od rodného domu a díval se zadním okénkem, bylo mi nesmírně smutno, maminka plakala a otec i bratr byli zaraženi. Změnilo se tím všechno, změnila se životní perspektiva a vůbec jsme nevěděli, co bude dál. Později jsme se dozvěděli, že po našem odjezdu byl dobytek ponechán bez ošetření a bez krmení, takže tam křičel hlady. V nočních hodinách se k nám údajně někteří vloupali a kopali v kolně a vedle domovního stavení, kde si mysleli, že rodiče mají zakopaný majetek.

ŠIMON, Jiří. Ukradený domov : Jak se žilo na vesnici ve 40. a 50. letech. 1. vyd. Praha : Knižní klub, 2008. 111 s. ISBN 978-80-242-2351-3.