Koupit knihu

Vypůjčit knihu

Kniholink - odkazy
na další služby

LibraryThing

Vyhnání Gerty Schnirch

Autor: KATEŘINA TUČKOVÁ

Ocenění:Magnesia Litera » Cena čtenářů
Ocenění z roku:2010
Pořadí v TOP 12:.

Děj knihy začíná v noci z 30. na 31. května roku 1945, kde se čtenář seznamuje s matkou několikaměsíční dcery - Gertou Schnirch, která je spolu s ostatními brněnskými Němci odsunuta směrem na Vídeň. Je nucena absolvovat vyčerpávající pochod doprovázený všudypřítomným utrpením a smrtí, a od dalšího odsunu ji zachrání nucené práce na jižní Moravě. Po ukončení transportu je jedinou Gertinou touhou dostat se zpět do rodného Brna. Ale ani poté, co se Gertě podaří získat zpět československé občanství a vrátit se zpět domů, není jejím útrapám konec. Život na okraji společnosti jen zhoršuje problematický vztah s dcerou. Kromě bolestných otázek viny, odplaty a odpuštění mezi Čechy a Němci, jež tento neobyčejně plastický a působivý román klade, se stáváme svědky netradičního vztahu matky a dcery, který je deformován nejen omezeným prostředím, v němž se jako české Němky vystrnaděné na okraj společnosti směly pohybovat, ale také vzájemným nepochopením dvou generací, obtížnou komunikací a nemožností zprostředkovat osobní zkušenost. Nezaměnitelnou atmosféru příběhu dodává genius loci živelně se rozvíjejícího Brna.