Máma a smysl života

Autor: Irvin D. YALOM

Doporučil(a)redakce BiblioHelp
Tématická sadaBojujeme proti depresi!

O knize

Máma a smysl života je dlouho očekávaným volným pokračováním Yalomova bestselleru Láska a její kat. V této knize se jeden z nejvýznamnějších současných psychoterapeutů pokusil být současně vypravěčem a učitelem. Tam, kde se tyto dvě role dostaly do sporu a autor musel volit mezi vložením pikantní pedagogické poznámky a udržením dramatického tempa příběhu, téměř vždy dává přednost příběhu a své pedagogické poslání se pokouší naplnit nepřímo. V šesti příbězích - jednom vlastním Máma a smysl života a pěti příbězích svých klientů Výlety s Paulou, Jižní útěcha, Sedm lekcí v terapii zármutku pro pokročilé, Dvojitá expozice, Prokletí maďarské kočky - se pokouší setřít hranice mezi beletrií a odbornými publikacemi. Přibližuje svěžím jazykem existenciální terapeutické přístupy, dynamiku zármutku ze ztráty blízké osoby, nastiňuje i problémy vyplývající ze vztahu mezi klientem a terapeutem, zvažuje míru upřímnosti, důvěrnost informací o pacientech, průhlednost terapeuta aj.

Kniha zaujme odborníky pomáhajících profesí i zájemce o témata z oblasti psychoterapie a psychologie.

Napsali o knize:

V této knize autor popisuje konkrétní příběhy lidí, jejich bolesti, zoufalství a strachy. V interpretacích příběhů vychází z předpokladu, že zdrojem existenciálních úzkostí bývá strach člověka z vlastní konečnosti, z finality lidské existence, která mnohé z nás deprimuje a přivádí k destruktivnímu chování. Příběhy ukazují, že vlastního života se není třeba bát, že každý z lidských osudů má smysl plně žít.