Javascript is required to view this map.

Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice

B. Němcové 118, 344 58 Domažlice

Web knihovny: http://www.mekbn.cz/

Knihovna vzkazuje:

I naše knihovna nabízí spoustu zajímavého čtení. Navštivte nás!

Doporučujeme z našeho fondu:

Dudáci a vlčí hlavy
Zdeněk Šmíd

Vybrané tituly z regionu knihovny

Chodové v pověstech

autor: Marie KORANDOVÁ
Volně navazuje na knihu Chodské pověsti a legendy autorky, která sice žije na Slovensku, ale své kořeny má na Chodsku. S&hellip


Chodské pověsti a legendy

autor: Marie KORANDOVÁ
Pověsti půvabného, ale drsného kraje, jehož západní stranu uzavíral nepropustný prales hraničních hor. Jeho zrádné hlub&hellip


Zahrada pod kulatou věží

autor: Marie KORANDOVÁ
Historický příběh z 2. poloviny 19. století z doby národního obrození. Obraz města Domažlic s autentickými postavami v&hellip


Tradiční jídla česko-bavorského příhraničí

autor: Josef NEJDL
V dvojjazyčné česko německé knize představené recepty jsou oficiálně zdokumentovanou přehlídkou jídel „lidové“ kuchyně r&hellip


Domažlice: Historie a současnost ve fotografii

autor: Zdeněk PROCHÁZKA
Fotografická publikace barevných fotografií pohraničního a kdysi též královského města, které patří k turisticky nejatra&hellip


Domažlice na historických vedutách, fotografiích a pohlednicích

autor: Zdeněk PROCHÁZKA
Publikace se snaží vytvořit pokud možno plastický obraz proměn historického města Domažlice postupně od nejstarších vyo&hellip


Příběhy vepsané do kamene aneb Putování za drobnými kamennými památkami Domažlicka a Tachovska (1. díl)

autor: Zdeněk PROCHÁZKA
První díl této publikace obsahuje soupisy kamenných křížů, středověkých plastik, hraničních kamenů, milníků a loveckých &hellip


Příběhy vepsané do kamene aneb Putování za drobnými kamennými památkami Domažlicka a Tachovska (2. díl)

autor: Zdeněk PROCHÁZKA
Druhý díl publikace přináší informace o barokní plastice, soupis díla kameníka Georga Böhma a katalogy dalších lidových &hellip


Putování po zaniklých místech Českého lesa: Domažlicko: osudy 50 zaniklých obcí, vsí a samot (1. díl)

autor: Zdeněk PROCHÁZKA
Bohatě černobílými a barevnými fotografiemi vypravená publikace seznamuje s osudy 50 obcí Domažlicka. Některá místa opus&hellip


Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku: Místopis skláren, brusíren a leštíren

autor: Zdeněk PROCHÁZKA
Místopisný seznam opatřený dobovými i současnými fotografiemi, nákresy a plánky obsahuje všechny známé sklárny a zušlech&hellip


Dudáci a vlčí hlavy

autor: Zdeněk ŠMÍD
Knížka Dudáci a vlčí hlavy (poprvé vyšla v r. 1987) je soubor parafrází na historické a folklorní motivy. Autor v ní pře&hellip