Javascript is required to view this map.

Městská knihovna Dobruška

Na Budíně 850, 518 01 Dobruška

Web knihovny: http://www.mestodobruska.cz/knihovna/

Knihovna vzkazuje:

I knihovna ve Vašem okolí nabízí spoustu zajímavého čtení. Navštivte ji!

Doporučujeme z našeho fondu:

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
Jaroslav Hašek

Vybrané tituly z regionu knihovny

Dobruška

autor: Jiří MACH a kol.
Výpravná publikace, bohatá na množství barevných fotografií, přibližuje současnou Dobrušku, její historii, významné osob&hellip


Dobrušská radnice

autoři: Václav MATOUŠ, Jiří MACH,
Historie dobrušské radnice od jejího vzniku po současnost, její proměny a přestavby. Publikace je doplněna obrázky.&hellip


František Vladislav Hek - F. L. Věk: Stručný životopis

autor: Josef JOHANIDES
Stručný životopis dobrušského rodáka a obrozeneckého buditele Františka Vladislava Heka je doplněn řadou zajímavých foto&hellip


František Kupka: Z Opočna, Dobrušky, Jaroměře a Puteaux

autor: Lenka JAKLOVÁ (editorka)
U příležitosti mezinárodního sympozia František Kupka - Čech, Francouz, Evropan, které se konalo v roce 2008 v Hradci Kr&hellip


Dobruška a Opočno

autor: Josef PTÁČEK
Kniha je z větší části sestavena z nejstarších unikátních snímků obou úzce sousedících měst. Připomíná zaniklou tvář mís&hellip


Příběhy od Zlatého potoka

autor: Jiří MACH
Publikace ředitele dobrušského vlastivědného muzea předkládá čtenářům šestadvacet příběhů, jejichž cílem je přiblížit Do&hellip


Sborník z historie města Dobrušky 1320 - 1980: (K 660. výročí od vydání první písemné zprávy o Dobrušce jako městě)


Historické příspěvky, shromážděné ve sborníku, pojednávají o dějinách Dobrušky od jejích počátků. Jsou věnovány dobrušsk&hellip