Básně

Prvotina nevidomé básnířky Pavly Šuranské Básně obsahuje dvanáct básní - mikropříběhů, reflektujících autorčino postižení, avšak bez jakéhokoliv utápění se v sebelítosti. Z básní je patrná obraznost, imaginace a metaforičnost, často hraničící se surrealistickými vizemi, pomocí nichž se autorka snaží vyobrazit skutečný svět, poznatelný pouze zrakem. Zajímavostí je vnější, bibliofilská úprava knihy.

Ukázka z knihy

  Rozdíl 

Mezi mnou a světem je krychle:
strana A= lidé a strana B už u krychle není.
Mezi nebem a zemí je kvádr:
strana b=ďábel, strana C=Bůh.
Mezi sluncem a duhou je trojúhelník:
má strany A B C.
Dostala jsem úkol,
najít rozdíl mezi krychlí, kvádrem a trojúhelníkem.
Úkol jsem nesplnila.
Rozdíl byl nestálý, pořád se měnil.

 

 

X X X 

Abych byla krásná,
koupila jsem si šat nevinnosti.
Však nikdo mě nechtěl vidět.
Koupila jsem šat lásky,
ale všichni pro mne měli pouze urážky a krutost.
Ve svém zoufalství jsem zěstala nahá.
„Tak vypadá láska!“ volali oni nadšeně.
Pocítila jsem stud a lítost.
Koupila jsem šat tmy
a všichni o mě zakopávali.