Pavla ŠURANSKÁ

Pavla Waňkowská-Šuranská, básnířka a publicistka, se narodila 18. května 1982 ve Zlíně. Od narození je nevidomá – jen na jedno oko vnímá světlo a určité obrysy. Absolvovala Základní školu pro nevidomé a slabozraké v Brně, posléze studovala klasický zpěv, hru na příčnou flétnu a klavír na Konzervatoři a ladičské škole Jana Deyla v Praze. Poprvé publikovala v pořadu Českého rozhlasu Zelené peří (1994), dále v časopisech Tvar, Literární noviny, Souvislosti, Weles, Psí víno, Lidové noviny, Literární pohledy, Nový prostor, internetovém magazínu Dobrá adresa a MagaZlín a v České televizi (Salon český). Pracuje také jako průzkumnice trhu. Debutovala v roce 2000 sbírkou Básně, o rok později vyšlo její druhé dílo nazvané Tvar jiného ticha.


Napsal(a):

Básně

Autor: Pavla ŠURANSKÁ
Prvotina nevidomé básnířky Pavly Šuranské Básně obsahuje dvanáct básní - mikropříběhů, reflektujících autorčino postižení, avšak bez jakéhokoliv utápění se v sebelítosti. Z básní je patrná obraznost, imaginace …
(obsahuje ukázku)


Tvar jiného ticha

Autor: Pavla ŠURANSKÁ
Básnická sbírka Tvar jiného ticha básnířky Pavly Šuranské, která ji napsala mezi svým třináctým a patnáctým rokem, tj. v letech 1995-97, obsahuje třicet sedm textů. Jedná se o zpověď nevidomé dívky, v jejímž sv…
(obsahuje ukázku)