Tomáš ZMEŠKAL

Tomáš Zmeškal, v současné době vykonávající povolání středoškolského učitele, se narodil roku 1966 v Praze. Vystudoval anglický jazyk a literaturu na FF UK, poté pracoval jako tlumočník, lektor a překladatel. Publikoval v časopise Weles a v anglickém časopise Wasafiri. V roce 2008 vydal svoji první knihu nazvanou Milostný dopis klínovým písmem, jež byla o rok později nominována na cenu Magnesia Litera (kategorie Litera za prózu).


Napsal(a):

Milostný dopis klínovým písmem

Autor: Tomáš ZMEŠKAL
Prvotina Tomáše Zmeškala Milostný dopis klínovým písmem zachycuje dobu v Československu od konce druhé světové války do sametové revoluce. Základem románu je dlouholeté manželství Květy a Josefa Černých, jež je…
(obsahuje ukázku)


Životopis černobílého jehněte

Autor: Tomáš ZMEŠKAL
Druhá kniha nadějného autora Tomáše Zmeškala je mimořádně působivá. S jeho prvotinou „Milostný dopis klínovým písmem“ ji spojuje nejenom zvláštní název, ale také neotřelost, hloubka a pravdivost příběhu. D…
(obsahuje ukázku)