Koupit knihu

Vypůjčit knihu

Kniholink - odkazy
na další služby

LibraryThing

Dějiny nové moderny

Autor: Vladimír PAPOUŠEK a kol.

Ocenění:Magnesia Litera » Literatura faktu
Ocenění z roku:2011
Pořadí v TOP 12:.

Autorský kolektiv pod vedením Vladimíra Papouška představuje ve své výpravné publikaci dějiny české literatury od roku 1905 do roku 1923 netradičním způsobem. Snaží se vyprávět příběhy literárních textů v jednotlivých letech tohoto časového období tak, aby vynikly jejich vzájemné vazby a střety. Zachycuje domácí literaturu, ale přináší také podrobné informace o dílech důležitých v euroamerickém kontextu. Dílo má celkově vysokou odbornou úroveň, je bohatě doplněno obrazovým materiálem a výklad je přístupný odborníkům i laikům. Jedná se o první svazek projektu, který by měl tímto způsobem postupně zmapovat literární dějiny celého 20. století.