Knihy této kategorie

Dějiny nové moderny

autor: Vladimír PAPOUŠEK a kol. / Ocenění z roku: 2011
Autorský kolektiv pod vedením Vladimíra Papouška představuje ve své výpravné publikaci dějiny české literatury od roku 1905 do roku 1923 netradičním způsobem. Snaží se vyprávět příběhy literárních textů v jedno…


Povrch, skrytost, ambivalence. Manýrismus, baroko a (česká) avantgarda.

autor: Josef VOJVODÍK / Ocenění z roku: 2009
Český literární vědec, historik umění a estetik Josef Vojvodík předkládá přesvědčivou studii o souvislostech mezi pozdní renesancí (manýrismem) a barokem a avantgardním uměním prvních tří desetiletí 20. století…


Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967

autoři: Jiří KNAPÍK, Martin FRANC, a kol. / Ocenění z roku: 2012
Dvousvazková publikace nabízí poučený a velmi podrobný vhled do kulturního i každodenního života československé společnosti v období od nastolení vlády komunistické strany v roce 1948 do doby těsně před Pražský…


Soběslav I: Přemyslovci v kontextu evropských dějin v letech 1092-1140

autor: Vratislav VANÍČEK / Ocenění z roku: 2008
Kníže Soběslav I. (vládl v letech 1124–1140) patří mezi významné a přesto poměrně málo známé panovníky středověkých Čech. Autor si v historické studii klade provokující otázku: Byl Soběslav „ideálním Přemyslovc…


Zamrzlá evoluce aneb Je to jinak, pane Darwin

autor: Jaroslav FLEGR / Ocenění z roku: 2007
Jaroslav Flegr, biolog a vysokoškolský učitel, přichází s myšlenkou, která může být klíčem k dosud nepochopeným zákonitostem evoluce. Darwin a jeho pokračovatelé spatřují podstatu evoluce v tom, že se všechny d…


Syndikovat obsah