Koupit knihu

Vypůjčit knihu

Kniholink - odkazy
na další služby

LibraryThing

Deníky - Svazek I. (1943-1967), Svazek II. (1968-1989)

Autoři: Sándor Márai, překlad: Estera SLÁDKOVÁ, Dana GÁLOVÁ

Ocenění:Magnesia Litera » Překladová kniha
Ocenění z roku:2009
Pořadí v TOP 12:.

Maďarský spisovatel Sándor Márai si deníky vedl od roku 1943 až do svojí smrti roku 1989, od samého začátku byly určeny k publikaci, jsou vrcholem jeho rozsáhlé tvorby. Dokázal v nich mj. zachytit historii Evropy a zachytit ducha doby. Dílo má obrovský tematický záběr – autor se vedle literárních analýz textů od antiky až do první poloviny 20. století (moderna) a historicko-filozofických exkursů, vrhá i do polemik nejrůznějšího druhu. V závěru života pak záznamy nabírají intimnější charakter a přechází do žánru deníkového románu. Překladatelkám se mistrně podařilo najít vhodné výrazové prostředky k citlivému vystižení jemných nuancí výchozího textu, ve kterém se nachází vše od barvitých líčení přes břitkou ironii i mentorskou zapšklost až po naléhavou, křehkou emotivnost.