Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967

Autoři: Jiří KNAPÍK, Martin FRANC, a kol.

Ocenění:Magnesia Litera » Literatura faktu
Ocenění z roku:2012
Pořadí v TOP 12:.

Dvousvazková publikace nabízí poučený a velmi podrobný vhled do kulturního i každodenního života československé společnosti v období od nastolení vlády komunistické strany v roce 1948 do doby těsně před Pražským jarem. Publikace je koncipovaná jako alfabeticky uspořádaná encyklopedie a je uvedena rozsáhlou studií charakterizující dotyčnou dobu. Jednotlivá hesla představují a vykládají konkrétní jevy konstituující kulturní život doby a jeho determinanty a jsou doprovázena nabídkou použité a rozšiřující literatury. Hesla pokrývají dobové kulturní instituce a akce, ale i rekvizity každodenního života (např. prací prostředky, periodický tisk, nealkoholické nápoje), legislativu upravující kulturní provoz společnosti apod. Dílo představuje velmi šťastné spojení vysoké odbornosti garantované kvalifikovaným autorským kolektivem (dvojice autorů dokázala zkoordinovat 40členný tým spolupracovníků z nejrůznějších vysokých škol a akademických pracovišť) a obecně dostupného způsobu prezentace, jímž je období 1948–1967 přiblíženo současnému čtenáři. Práce se dokázala vyhnout Skylle módní „ostalgie“ i Charybdě povinného ideologického odsudku a nabízí klidný a věcný, přesto plastický obraz doby. Kniha má zřetelně nadčasový charakter: je proto víc než pravděpodobné, že se na dlouhou dobu stane významným pramenem pro poznání zpracovávaného – a velmi důležitého – období, a to především pro publicisty, učitele, studenty a širší odbornou i laickou veřejnost.