Koupit knihu

Vypůjčit knihu

Kniholink - odkazy
na další služby

LibraryThing

Soběslav I: Přemyslovci v kontextu evropských dějin v letech 1092-1140

Autor: Vratislav VANÍČEK

Ocenění:Magnesia Litera » Literatura faktu
Ocenění z roku:2008
Pořadí v TOP 12:.

Kníže Soběslav I. (vládl v letech 1124–1140) patří mezi významné a přesto poměrně málo známé panovníky středověkých Čech. Autor si v historické studii klade provokující otázku: Byl Soběslav „ideálním Přemyslovcem“, mužem statečným i rozvážným, jak jej líčí některé prameny, či typickým despotou raného středověku, který se nerozpakoval zastrašovat nespokojené velmože inscenovanými procesy a popravami? Hlubokou znalost problematiky středověkých dějin ve všech souvislostech Vaníček prokazuje tím, že příhodně propojuje události v českých zemích s rozhodujícími procesy „velkých“ dějin Evropy – střetnutím mezi císaři a papežstvím v tzv. sporu o investituru či koncem sálské dynastie na říšském trůnu – a srovnává politický vývoj v Čechách, Polsku a Uhrách. Věnuje se i události, jíž se kníže Soběslav I. nejvýrazněji zapsal do českého historického povědomí – vítězství nad vojsky císaře Lothara III. u Chlumce roku 1126.