Kateřina KOVÁČOVÁ

Kateřina Kováčová, básnířka a prozaička, se narodila 16. 7. 1982 v Příbrami. Vystudovala češtinu a angličtinu na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (2001-2006). Publikovala v časopisech Psí víno, Host, Plž a Tvar, ve sbornících Hořovice Václava Hraběte a Denní hvězdy, noční ptáci . Během studií spolupracovala s tamním kulturním periodikem Pandora, jehož stálou spolupracovnicí je dodnes. V roce 2005 získala Cenu Jiřího Ortena za básnicko-prozaický debut Hnízda. Roku 2007 vydala prózu Soumračno. V současnosti žije trvale v Londýně.


Napsal(a):

Hnízda

Autor: Kateřina KOVÁČOVÁ
Hnízda, básnicko - prozaická prvotina Kateřiny Kováčové, vydaná v roce 2005, obsahuje jak krátké prozaické texty, tak básnické cykly a jednu povídku. Autorka za tuto knihu získala Cenu Jiřího Ortena.…
(obsahuje ukázku)


Soumračno

Autor: Kateřina KOVÁČOVÁ
Román Soumračno představuje v pořadí druhou knihu Kateřiny Kováčové. Kniha je tvořena třemi částmi, nazvanými Hřmělo, Smrštělo a Tichne, v nichž je realita prostupována sny a naopak, bez ohledu na časové roviny…
(obsahuje ukázku)